ITEM METADATA RECORD
Title: Volume doorheen de eeuwen
Authors: Roelens, Michel
Issue Date: 4-Oct-2008
Conference: Nascholing Centrum Nascholing Onderwijs (U Antwerpen) location:Antwerpen date:15 October 2008
Abstract: Het volume van een piramide of van een kegel? “Oppervlakte grondvlak maal hoogte gedeeld door 3.” Het volume van een bol? “Oppervlakte maal straal gedeeld door 3.” Waarom moet je precies door 3 delen? Je kunt dit controleren met een vloeistof, maar dat geeft nog geen antwoord op de vraag „waarom‟. De meeste verklaringen maken gebruik van integralen of van flinterdunne sneetjes (het principe van Cavalieri). Maar als die sneetjes een dikte hebben, krijg je
maar een benadering van het ruimtelichaam; zijn ze „oneindig dun‟, dan hebben ze geen volume. Kan het niet eenvoudiger, zoals in het vlak bij de oppervlakte van een driehoek, door in een eindig aantal stukjes te snijden en de stukjes op een andere manier weer bij elkaar te voegen? Om hier een antwoord op te vinden, maken we een tochtje door de geschiedenis. Hierbij ontdekken we hoe het “delen door 3” door wiskundigen uit verschillende tijdperken en culturen werd uitgelegd. De eeuwenlange strijd tussen de „stukjes‟ en de „sneetjes‟ kende rond 1900 een verrassende ontknoping...
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Faculty of teacher education - UC Limburg

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.