ITEM METADATA RECORD
Title: Het ontwikkelen van een instrument voor het evalueren van de effectiviteit van rTMS-therapie bij personen met afasie
Authors: White, Anne ×
Simpelaere, Ingeborg
Vanmaele, Christelle
Vanhooren, Geert
Deklerck, Jan #
Issue Date: 2013
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:26 issue:5 pages:22-29
Abstract: Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie of rTMS is een non-invasieve techniek voor hersenstimulatie die reeds in AZ Sint Jan Brugge Oostende AV wordt aangewend als therapeutische toepassing bij de rehabilitatie van
afasiepatiënten. Om het therapeutisch effect van deze behandeling te kunnen meten is een specifiek evaluatie-instrument ontwikkeld om de invloed van een rTMS behandeling op de diverse taalaspecten in kaart te brengen.Dit evaluatie-instrument is tot stand gekomen door middel van een meta-analyse en een identificatie en aanvulling van hiaten in het onderzoeksprotocol dat wordt aangewend in de internationale literatuur. Uit de resultaten van de meta-analyse blijkt dat rTMS vooral een positieve evolutie teweeg brengt op vlak van benoemen en vloeiendheid. Ook spontane spraak en opdrachtbegrip laten een vooruitgang zien. Ten slotte wordt de opbouw van het evaluatie-instrument besproken en gemotiveerd.
ISSN: 1370-706X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Experimental Psychology
Studiegebied Gezondheidszorg - VIVES Noord
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
White_201305.pdf Published 3737KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.