ITEM METADATA RECORD
Title: Veerkracht en burgerschap. Sociaal werk in transitie
Editors: Peeters, Jef
Issue Date: 2015
Publisher: EPO
Description: Lijkt de economische crisis wat geluwd, wellicht is het stilte voor een nieuwe wereldwijde storm, met tentakels op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Dat de armen daarbij de grootste slachtoffers zijn van een ontwikkeling waar zij noch verantwoordelijk voor zijn, noch greep op hebben, blijft een niet te ontkennen waarheid. Waar de politiek het laat afweten, zullen burgers en sociale bewegingen het tij moeten keren. Of en hoe het sociaal werk daarbij kan inhaken op een beweging voor een grondige verandering van de samenleving in de richting van rechtvaardige duurzaamheid, is het thema van Veerkracht en burgerschap. Welke sociale praktijken getuigen van een nieuw denken over mens, samenleving en wereld? En hoe wijzen nieuwe burgerinitiatieven, zoals Repair Cafés, geefwinkels, gemeenschapsmunten en commons in het bijzonder, de weg naar een economie voor het gemeenschappelijk welzijn van allen? Daarbij is er veerkracht nodig om te kunnen veranderen, maar is het burgerschap dat motiveert en richting geeft.

Met bijdragen van Jef Peeters en Filip Abts, Nathalie Albert, Hilde Bloemen, Astrid Coates, Elke De Beukelaer, Saskia De Bruyn, Luc De Droogh, Frie De Greef, Jolijn De Haene, Birgit Goris, Tine Hens, Sylvia Hubar, Jo Lefevere, Liene Michiels, Elke Plovie, Jan Raymaekers, Jan Reynaerts, Anne Snick, Philippe Vandenbroeck, Jos Vandikkelen, Wim Van Opstal, Katrien Van Poeck, Patrick Vleeschouwer, Hugo Wanner, Danny Wildemeersch
Voorwoord: Paul Verhaeghe; nawoord: Alma De Walsche
ISBN: 978 94 6267 044 0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe-p
Appears in Collections:Faculty of health and social work - UC Leuven
Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.