ITEM METADATA RECORD
Title: Vrouw zijn in de middeleeuwen
Authors: Bardyn, Andrea
Issue Date: 23-Jan-2016
Series Title: Interne Keuken (Radio 1)
Abstract: De Middeleeuwen, ach de Middeleeuwen. Ze duurden lang en ze waren duister. Vooral voor de Middeleeuwse vrouw waren het bittere tijden. Ofwel was je een prinses die eenzaam zat te borduren tot haar gemaal terugkeerde van kruistocht* en die nieuwe prinsjes moest baren. Ofwel was je een huisvrouw en kreeg je van je man te horen: "Ghi, goede wive, verwaert** u huus’. Of je was een non. Dat waren zowat de mogelijkheden.

Fout.

Andrea Bardyn is middeleeuwkundige aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Zij weet hoe het echt was om vrouw te zijn in de Middeleeuwen. Als ze daarover begint te vertellen, verbazen zelfs collega-historici zich. Dat duister middeleeuwenbeeld dat wij koesteren klopt niet. Vrouwen telden mee. Het is pas na de duistere Middeleeuwen, in de Renaissance waarvan wij nogal makkelijk denken dat toen alles beter werd, dat de vrouw werd verbannen naar het haardvuur.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Medieval History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.