ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe duurzaam is het Chinese bestuursmodel?
Authors: Van Biesebroeck, Jo
Issue Date: May-2016
Publisher: KU Leuven, Departement Economie
Series Title: Leuvense Economische Standpunten, LES 2016/157 pages:1-16
Abstract: We beschrijven het Chinese bestuursmodel aan de hand van zes unieke aspecten.
Drie eigenschappen van top-down bestuur: autocratisch leiderschap, meritocratisch personeelsbeleid, en intens lobbyen achter de schermen.
Drie eigenschappen die de basis vormen van de werking en legitimatie van de partij: controle over de bureaucratie, frequente betogingen en demonstraties, en wijdverspreide corruptie.
We gaan vervolgens na hoe de twee grote uitdagingen van het moment—de anti-corruptie campagne en de transitie van de industrie naar de dienstensector—dit bestuursmodel onder druk zetten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center of Econometrics, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LES16_157 Van Biesebroeck_chinese bestuursmodel.pdf Published 1009KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.