ITEM METADATA RECORD
Title: Studenten helpen groeien in samenwerken met ouders! Evidence informed partnerschap met ouders: het ontwikkelen en implementeren van op onderzoek gebaseerd leermateriaal dat de professionele ontwikkeling van studenten Bachelor Secundair Onderwijs versterkt m.b.t. samenwerking met ouders
Authors: Vandermarliere, Leen
Van Eynde, Sofie
Willemse, Martijn
de Bruïne, Erica
Franssens, Janneke
Issue Date: 4-Feb-2016
Publisher: Velov-Velon
Conference: Velov-Velon location:Brussel date:4-5 februari 2016
Abstract: Uitvoerig onderzoek (Bakker et al, 2013; Desforges & Abouchaar, 2003) toont aan dat wanneer leraren goed samenwerken met ouders, dit een positief effect heeft op de leerprestaties en het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Bovendien is ‘leraar als partner van ouders/externen’ een decretaal vastgelegde rol voor de leraar. Samenwerking met ouders zou dus een belangrijk onderdeel moeten uitmaken van de lerarenopleiding.

Binnen dit onderzoeksproject kregen studenten van een Vlaamse (UC Leuven-Limburg) en Nederlandse lerarenopleiding (Windesheim) de opdracht om interviews af te nemen bij startende leerkrachten en hierover te reflecteren. De studenten en startende leraren beschouwen de voorbereiding op samenwerken met ouders als niet-toereikend.

Uit de analyse van de interviews bij startende leraren en de reflecties van de studenten blijkt dat de meeste studenten aangeven dat het bewustzijn van het belang van samenwerken met ouders vergroot is, en ook dat dit meer is dan enkel communicatie. Als belangrijkste persoonlijke leerdoelen geven ze aan hun communicatievaardigheden verder te willen ontwikkelen Ze ontdekten bij zichzelf dat ze meer willen leren over hoe omgaan met ouders in uitdagende en levensechte omstandigheden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa-p
Appears in Collections:Faculty of teacher education - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.