ITEM METADATA RECORD
Title: Raad voor betwisting inzake studievoortgangbeslissingen: analyse van 10 jaar rechtspraak
Authors: Weis, Karen # ×
Tummers, José #
Issue Date: May-2016
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:2015 issue:4 pages:253-275
Abstract: De Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen werd opgericht door de Vlaamse decreetgever in 2004. Ondertussen is het een goed draaiende administratieve rechtbank die in totaal al meer dan 2000 zaken behandelde. In dit artikel wordt een grondige kwantitatieve analyse van de rechtspraak van de Raad van het voorbije decennium uitgevoerd. Er wordt daarbij gekeken naar de evolutie van de werklast en de doorlooptijden, de verschillende bevoegdheden van de Raad, het aantal gegronde vs. ongegronde klachten en de kenmerken van de studenten (bv. opleidingstype, studiedomein) en van hun klachten (bv. voorwerp of complexiteit van de klacht, gebruik van een raadsman).

The Council for disputes about decisions on study progress was constituted by the Flemish legislator in 2004. Meanwhile, it became a well-working administrative court that has treated more than 2000 cases. In the present contribution, a thorough qualitative analysis is carried out of the jurisdiction of the Council during the last decade, focusing on the evolution of the Council’s work load and the lead time of the cases, the various competences of the Court, the number of well-founded vs. unfounded complaints, and the properties of the students lodging the complaints (e.g. object or complexity of the complaint, using a counsellor).
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of management and technology - UC Leuven
Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TORB_WeisTummers2015.pdf Published 1458KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.