ITEM METADATA RECORD
Title: Vlaamse primitievelingen als exportproduct. De helaasheid der dingen in Rusland
Authors: Boulogne, Pieter
Issue Date: 2015
Publisher: Universitaire Pers
Series Title: Praagse Perspectieven vol:10
Host Document: Praagse Perspectieven 10 pages:53-70
Conference: Colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag edition:10 location:Praag date:30-31 oktober 2014
Abstract: Dit artikel gaat over de schandaal- en succesroman De helaasheid der dingen van de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst, waarin het hoofdpersonage met afstand terugblikt op zijn kansarme jeugd in het fictieve Reetveerdegem. Het boek wordt gevolgd in zijn Nachleben als film in het Russische taalgebied. Centraal staat de vraag in hoeverre het Vlaamse receptiemotief, dat critici in het Nederlandse taalgebied vrijwel unaniem omarmden, tezamen met de door Felix Van Groeningen geregisseerde film De helaasheid der dingen exporteerbaar is naar Rusland. Om die vraag te beantwoorden worden, rekening houdend met het referentiekader van de Russische kijker, de keuzes van de Russische audiovisuele vertaler van Flamandskie natjoermorty (Vlaamse stillevens) onder de loep genomen.
ISBN: 978-80-7308559-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Slavonic and East European Studies, Leuven (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PP10-Totaal DEF 25.1.2016.pdf Published 4079KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.