ITEM METADATA RECORD
Title: De strafbaarheid van roken in het bijzijn van minderjarigen en het "aanzetten" tot roken
Authors: Marlier, GaĆ«lle
Issue Date: 2016
Publisher: Acco
Host Document: Het rookverbod uitbreiden? Juridisch onderzoek, casussen & aanbevelingen pages:194-234
ISBN: 978-94-6292-628-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.