ITEM METADATA RECORD
Title: Chatten in het Nederlands of in tussentaal?
Authors: Lefebvre, Matthias ×
Dejonckheere, Peter #
Issue Date: 2015
Publisher: Algemeen-Nederlands Verbond (Den Haag)
Series Title: Neerlandia : Algemeen-Nederlands Tijdschrift vol:119 issue:3 pages:40-42
Abstract: In dit artikel geven we de resultaten weer van het onderzoek naar chattaal bij West- en Oost-Vlaamse kinderen uit de derde graad basisonderwijs dat uitgevoerd werd door het expertisecentrum Onderwijsinnovatie (onderzoekslijn Erfgoededucatie) i.s.m. studenten bachelor kleuter- en lager onderwijs van VIVES campus Tielt en leerlingen secundair onderwijs.
ISSN: 0028-2383
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
artikel onderzoek chattaal Neerlandia.pdf Published 244KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.