ITEM METADATA RECORD
Title: Het kostenplaatje van woonthuiszorg
Other Titles: Onderzoek naar de kostprijsvergelijking in de ouderenzorg
Authors: Frenier, Ingrid # ×
Issue Date: 15-Jan-2015
Publisher: WES vzw
Series Title: West-Vlaanderen werkt vol:1 issue:1 pages:25-25
Abstract: Onze levensverwachting stijgt en dus ook het aantal Belgen en West-Vlamingen dat ouder wordt dan 80 jaar. Voor deze bevolkingsgroep is de keuze tussen thuiszorg, tussenformules of de intrek in een woonzorgcentrum cruciaal. Maar wat is het kostenplaatje van deze diverse vormen? Het Expertisecentrum Business Management van Hogeschool VIVES zet zijn tanden in deze interessante materie.
ISSN: 1374-6235
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde - VIVES Zuid
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2015-01_WVLW_Zorgeconomie_HetKostenplaatjeVanDeThuiszorg.pdf Published 82KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.