ITEM METADATA RECORD
Title: Case-based learning. Een nuttige tool voor onderzoekend leren
Authors: Vervaet, Stephanie
Issue Date: 16-Oct-2015
Conference: Eurometropool edition:1 location:Doornik date:16/10/2015
Abstract: Case-based learning wordt in de lerarenopleiding bachelor kleuter- en lager onderwijs van VIVES toegepast in de opleidingsonderdelen wereldoriëntatie. Cases worden ingezet om de studenten vertrouwd te maken met onderzoekend leren in functie van STEM-onderwijs. De methodiek wordt ook toegepast tijdens navormingen en studiedagen met leraren(opleiders) kleuter- en lager onderwijs.
STEM (science, technology, engineering & mathematics) is momenteel een veelbesproken onderwijsthema. STEM-onderwijs biedt heel wat kansen om talenten van leerlingen te ontdekken en te stimuleren, zoals probleemoplossend, creatief en onderzoekend denken en handelen. Dit vraagt echter om een bewustzijn bij leerkrachten van deze kansen en methodieken die hen helpen om deze kansen te grijpen en om te zetten in krachtige leerervaringen voor leerlingen in zowel basis- als secundair onderwijs. Vanuit de onderzoekslijn ‘wetenschappelijk denken’ van het expertisecentrum ‘onderwijsinnovatie’ van VIVES wordt actief meegewerkt aan de didactische invulling van STEM-onderwijs. De focus ligt hierbij op onderzoekend leren (inquiry-based learning). Bovendien zoekt de onderzoeksgroep naar methodieken om leraren(-in-opleiding) vertrouwd te maken met de didactiek van onderzoekend leren binnen STEM-onderwijs. Dit gebeurt via case-based learning.
Case-based learning staat voor het leren met en van praktijkvoorbeelden in de vorm van cases. Met cases bedoelen we filmfragmenten van de onderwijspraktijk die gekoppeld worden aan de (vak)didactische theorie via bijhorende taken. De filmfragmenten vormen de aanzet tot een grondige analyse en discussie die gebeurt vanuit taken die in dit geval handelen over de didactiek van onderzoekend leren binnen STEM-onderwijs. Via richtvragen worden de leraren(-in-opleiding) gestimuleerd om de didactiek van onderzoekend leren te koppelen aan de filmfragmenten. Bij case-based learning kunnen de filmfragmenten dus nooit op zichzelf staan. De cases kunnen gebruikt worden in de lerarenopleiding binnen het curriculum, zowel tijdens lessen als tijdens stagevoorbereiding en ze laten toe om het flipped classroom principe toe te passen. Ook teams van leraren(opleiders) kunnen ermee aan de slag om zich samen te verdiepen in de didactiek van onderzoekend leren via de analyse van praktijkvoorbeelden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
programme-COMPLET-12oct.pdf Published 689KbAdobe PDFView/Open
Eurometropolis - case-based learning 161015.pptxpowerpoint bij presentatie Published 2830KbMicrosoft PowerpointView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.