ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoekend leren. Een didactisch kader voor de leerkracht
Authors: Vervaet, Stephanie
Meys, Remko
Van De Keere, Kristof
Dejonckheere, Peter
Deleu, Audrey
Frans, Renaat
Verhaegen, Veerle
Vyvey, Katrien
Issue Date: 1-Jan-2015
Abstract: Dit webplatform heeft als doel het faciliteren van het indalen van de didactiek van ‘onderzoekend leren’ in de lerarenopleiding bachelor kleuteronderwijs en bachelor lager onderwijs, via case-based learning. Met cases bedoelen we hier videobeelden van de onderwijspraktijk die gekoppeld worden aan theorie uit (vak)didactiek en bijhorende analysetaken voor leraren-in-opleiding en/of lerarenopleiders. We noemen ze dan ook ‘multimediacases’. De multimediacases kunnen gebruikt worden in de lerarenopleiding binnen het curriculum, zowel tijdens lessen wereldoriëntatie als tijdens stagevoorbereiding. Vormelijk bestaan de multimediacases dus uit videobeelden en reflectietaken. Bij deze multimediacases zijn de videobeelden de triggers om een grondige analyse en discussie op gang te brengen bij leraren-in-opleiding en/of lerarenopleiders omtrent de didactiek van ‘onderzoekend leren’. De videobeelden kunnen dus niet op zichzelf staan. Meer info op www.onderzoekendleren.be/cases.php
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid
Faculty of teacher education - UC Limburg
Groep Mens en Maatschappij TM K - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.