ITEM METADATA RECORD
Title: Een krachtige leeromgeving voor wetenschap en techniek via multimedia cases voor onderzoekend leren
Authors: Dejonckheere, Peter
Vervaet, Stephanie
Van De Keere, Kristof
Issue Date: 26-Feb-2015
Conference: VELOV location:Hasselt date:26/11/2015
Abstract: In deze workshop stellen we een tool voor gebaseerd op case-based learning die de didactiek van ‘onderzoekend leren’ in de praktijk van de lerarenopleiding (bachelor kleuteronderwijs en bachelor lager onderwijs) kan helpen introduceren. ‘Cases’ kunnen verschillende vormen aannemen. In deze workshop gaan wij ons echter focussen op het gebruik van multimedia-cases, en in het bijzonder video-cases. De bedoeling is de theorie van onderzoekend leren te laten indalen in de onderwijspraktijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van video-lessen met bijhorende reflectietaken voor leraren-in-opleiding en/of lerarenopleiders. Inhoudelijk geven de multimediacases praktijksituaties weer waarin onderzoekend leren aan bod komt en die reflectie over deze didactiek mogelijk maken. Vormelijk bestaan de multimediacases uit videobeelden en analysetaken. Bij deze multimediacases zijn de videobeelden de triggers om een grondige analyse en discussie op gang te brengen bij leraren-in-opleiding en/of lerarenopleiders. In de workshop gebruiken we de werkvorm die eigen is aan de tool: de videofragmenten worden geanalyseerd en besproken op basis van het didactisch kader voor onderzoekend leren. Op die manier wordt meteen getoond hoe je met de tool aan de slag kan in de lerarenopleiding. Meer info op www.onderzoekendleren.be
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs VIVES-Zuid

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.