ITEM METADATA RECORD
Title: De bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer bij irreguliere migranten en hun vertegenwoordigers in België
Authors: Bossens, Nele
Platteau, Eva
Frees, Wout
Pattyn, Valérie
Hondeghem, Annie
Issue Date: 2016
Publisher: KU Leuven Instituut voor de Overheid
Abstract: Het vrijwillige terugkeerprogramma biedt ondersteuning aan (uitgeprocedeerde) asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf die beslissen om terug te keren naar hun land van herkomst. In België is Fedasil verantwoordelijk voor de coördinatie van de vrijwillige terugkeer. Het voorliggende onderzoek, dat in opdracht van Fedasil gevoerd werd, brengt de bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeerprogramma in kaart, zowel bij de doelgroep van irreguliere migranten als bij hun vertegenwoordigers. Met ‘vertegenwoordigers’ bedoelen we organisaties binnen en buiten het netwerk van terugkeerpartners, die regelmatig in contact komen met de doelgroep. Op basis daarvan formuleren we concrete en haalbare aanbevelingen om de bekendheid en het imago van vrijwillige terugkeer te verbeteren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
rapport Vrijwillige Terugkeer FINAAL.pdfRapport bekendheid en imago vrijwillige terugkeer Published 1645KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.