ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van het gebruik van groenboeken, witboeken en conceptnota's bij de Vlaamse overheid
Authors: Bossens, Nele
Frees, Wout
Pattyn, Valérie
Brans, Marleen
Issue Date: 2016
Publisher: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Abstract: Het nut en het potentieel van groenboeken, witboeken en conceptnota's wordt erkend door belangrijke actoren in het Vlaamse politiek-bestuurlijke landschap. Het gebruik van deze instrumenten is echter eerder nieuw in Vlaanderen en werd, met uitzondering van een analyse door de SERV in 2011, nog niet diepgaand geëvalueerd. In dit onderzoek brengen we het gebruik van deze instrumenten bij de Vlaamse overheid in kaart en gaan we na onder welke voorwaarden groenboeken, witboeken en conceptnota's een bruikbaar instrument zijn bij de voorbereiding van beleid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Rapport SBOV-B- groenboeken witboeken conceptnota's_Definitief.pdfRapport SBOV groen- en witboeken en conceptnota's Published 3648KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.