ITEM METADATA RECORD
Title: Grote Woononderzoek: profiel van de deelmarkten, woonuitgaven en betaalbaarheid
Authors: Heylen, Kristof # ×
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Garant
Series Title: Ruimte & Maatschappij vol:7 issue:2 pages:27-48
Abstract: Op basis van het Grote Woononderzoek 2013 hebben we een analyse voor Vlaanderen uitgewerkt van het profiel van de deelmarkten, de woonuitgaven en de betaalbaarheid van wonen. Meerdere resultaten werden vergeleken met deze van de Woonsurvey uit 2005. Een belangrijke vaststelling is dat het aandeel eigenaars in 2013 (71%) bijna vier procentpunten lager ligt dan in 2005, terwijl het aandeel van de private huurmarkt licht is toegenomen. Bovendien blijkt het aandeel eigenaars voornamelijk gedaald bij de twee laagste inkomensquintielen. We vonden ook dat vier op de tien huidige eigenaars ‘doorstromers’ zijn, een fenomeen dat sterk is toegenomen tussen 1980 en 2005, maar sindsdien stagneerde. Daarnaast stelden we vast dat de huurprijs op de private markt sterker gestegen is dan de inflatie tussen 2005 en 2013, met jaarlijks gemiddeld 1%. Deze stijging blijkt meer uitgesproken voor de kleinere woningtypes (studio’s, kamers) en voor de meer kwetsbare socio-economische groepen. Voor de eigenaars met hypotheek is de stijging van de gemiddelde afbetalingslast van de starters gestagneerd sinds 2009, in lijn met de evolutie van de woningprijzen. De inkomens blijken in de verschillende deelmarkten gemiddeld stabiel gebleven in de periode 2005-2013. In combinatie met gestegen woonuitgaven leidt dit echter tot een verminderde betaalbaarheid (volgens de woonquote). In 2013 kent 20% van de gezinnen een woonquote van minder dan 30% en houdt 14% te weinig over volgens de norm van het resterend inkomen. Wat de woonquote betreft houdt dit een aanzienlijke stijging in tegenover 2005, ook voor elke deelmarkt apart. Voor de bugetmethode is er daarentegen een status quo.
ISSN: 2032-8427
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.