You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Minder evalueren
Authors: Van Acker, Alexandre
Issue Date: 4-Feb-2016
Publisher: VELOV
Host Document: Professionaliseren in en door onderzoek
Conference: congres voor lerarenopleiders: professionaliseren in en door onderzoek edition:2016 location:VUB, Brussel date:4-5 february 2016
Abstract: Het Vlaams onderwijs is sterk op vele vlakken maar zwak op gebied van leermotivatie en het
wegwerken van sociale ongelijkheid. Misschien heeft dit wel te maken met het gangbare
evaluatiebeleid in lagere en secundaire scholen. De scholen hebben veel pedagogische vrijheid over
het evaluatiebeleid zolang dat dit het leren maar bevordert. Typisch aan dit evaluatiebeleid zijn de
examens, het gebruik van cijfers op het rapport en het belang van summatieve evaluatie. De
zelfdeterminatietheorie van motivatie bekritiseert de leerkrachtgestuurde, summatieve
evaluatiecultuur. De sociaal-constructivistische leertheorie zet de strakke, gelaagde
leerkrachtgestuurde opbouw van het leren dan weer op de helling. Is de evidentie dat evaluatie ons
leren mag leiden wel terecht. Blijkt leren niet te kunnen zonder evaluatie? Zou het leren zelfs niet
beter kunnen zonder evaluatie?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
debat-minderevalueren.pptx Published 2274KbMicrosoft PowerpointView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.