ITEM METADATA RECORD
Title: De wereld is alles wat het geval kan zijn. Agambens metafysische en politieke interpretatie van potentialiteit bij Aristoteles
Authors: Christiaens, Tim # ×
Issue Date: Jul-2015
Series Title: De Uil van Minerva: Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur vol:28 issue:2 pages:113-132
ISSN: 0772-4381
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Philosophy - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.