ITEM METADATA RECORD
Title: De receptie en het gebruik van "Lenteleven" in de schoolboeken van het secundair onderwijs vóór 1950
Authors: Van Kerchove, Marc
Issue Date: 2011
Publisher: Stijn Streuvelsgenootschap
Series Title: Jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap vol:16(2010)
Host Document: Stijn Streuvels en Heule: een boek "voor mijn plezier" pages:215-245
Description: Noten p. 291-296
ISBN: 978-90-8154-141-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.