ITEM METADATA RECORD
Title: Het gat waar de kunst in verdwijnt
Authors: Van Winkel, Camiel
Issue Date: 2013
Publisher: Octavo
Host Document: Boris Groys in context edition:1st pages:86-99
Abstract: Een rode draad in het werk van de Duits-Russische filosoof en kunstcriticus Boris Groys is zijn visie op de functie van het museum in de hedendaagse maatschappij. In het boek Logica van de verzameling belicht Groys deze thematiek vanuit diverse invalshoeken en daarbij keren begrippen als 'verzameling', 'archief', 'avant-garde' en 'ideologie' steeds terug. De auteurs van de bundel Boris Groys in context nemen die begrippen als uitgangspunt en plaatsen het werk van Groys in een breder perspectief.
ISBN: 978-94-90334-11-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Beeldende kunsten LUCA-Faculteit Kunsten

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.