ITEM METADATA RECORD
Title: De implementatie van lokaal veiligheidsbeleid: op zoek naar een theoretisch kader
Authors: Stinckens, Maud ×
Loyens, Kim
Maesschalck, Jeroen #
Issue Date: Jan-2016
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk vol:37 issue:1 pages:25-48
Abstract: Deze bijdrage gaat in op de implementatie van lokaal veiligheidsbeleid en focust daarbij in het bijzonder op de implementatie van lokale veiligheidsplannen. Hoewel criminologische literatuur, en in het bijzonder studies naar veiligheidsbeleid, nuttige inzichten bieden over de implementatie van veiligheidsbeleid op lokaal niveau, blijkt er geen samenhangende lijst van beïnvloedende factoren beschikbaar op grond waarvan hypothesen afgeleid kunnen worden. Deze bijdrage tracht hieraan tegemoet te komen door de presentatie van een theoretisch kader dat bestaat uit zes clusters van factoren waarvan de literatuur veronderstelt dat ze de afhankelijke variabele ‘beleidsoutput’ kunnen beïnvloeden, nl. (1) factoren gerelateerd aan de beleidsvoorbereiding, (2) factoren gerelateerd aan de inhoud van het te implementeren beleid, (3) factoren op organisatieniveau, (4) factoren gerelateerd aan personen belast met de beleidsuitvoering, (5) factoren gerelateerd aan de samenwerking tussen organisaties betrokken in de implementatie van beleid en (6) contextuele factoren. Dit kader laat toe om de implementatie van lokaal veiligheidsbeleid meer systematisch te onderzoeken met de focus op die factoren waarvan eerder werd aangetoond dat ze implementatie beïnvloeden. Daarnaast gaat deze bijdrage in op het belang van een normatief kader voor de studie van de implementatie van het veiligheidsbeleid op lokaal niveau. Daarbij wordt een voorstel gedaan van indeling in relevante evaluatieve criteria. Tot slot worden enkele suggesties voor toekomstig onderzoek geformuleerd.
ISSN: 0771-1409
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Stinckens&Loyens&Maesschalck(2016)_De implementatie van lokaal veiligheidsbeleid. Op zoek naar een theoretisch kader. - Post print.pdf Published 567KbAdobe PDFView/Open
Stinckens&Loyens&Maesschalck(2016)_De implementatie van lokaal veiligheidsbeleid. Op zoek naar een theoretisch kader. - PDF.pdf Published 699KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.