ITEM METADATA RECORD
Title: Milieuprofiel van gebouwelementen, details per variant: 10. Binnenschrijnwerk
Authors: Allacker, Karen
Debacker, Wim
Delem, Laetitia
De Nocker, Leo
De Troyer, Frank
Janssen, An
Peeters, Karolien
Servaes, Roos
Spirinckx, Carolin
Van Dessel, Johan
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Danny Wille, OVAM
Abstract: Om inzicht te krijgen in de Milieugerelateerde Materiaalprestatie van Gebouwelementen (MMG) werd een databank ontwikkeld waarbij de MMG-bepalingsmethode
aan de basis ligt voor het berekenen van de milieuprofielen. Deze publicatie is een gedetailleerde aanvulling bij de OVAM-publicatie ‘Milieuprofiel van gebouwelementen’ en geeft een meer uitgebreide analyse van alle doorgerekende varianten ‘binnenschrijnwerk’.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Architectural Engineering (+)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ovor130329_10_Binnenschrijnwerk_v25-03.pdf Published 1244KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.