ITEM METADATA RECORD
Title: Milieugerelateerde materiaalprestatie van gebouwelementen
Authors: Debacker, Wim
Allacker, Karen
De Troyer, Frank
Janssen, An
Delem, Laetitia
Peeters, Karolien
De Nocker, Leo
Spirinckx, Carolin
Van Dessel, Johan
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Danny Wille, OVAM
Abstract: Vandaag moeten bouwprofessionals en de overheid vaak beroep doen op buitenlandse milieuclassificatiesystemen om een inzicht te krijgen in de milieugerelateerde
materiaalprestatie van gebouw(element)en. Deze tools en informatie zijn echter vaak niet transparant en/of niet specifiek gerelateerd aan de Vlaams-Belgische bouwcontext. In deze studie werd een expert-rekenmodel ontwikkeld, een beperkte databank van milieuprofielen
van 115 gebouwelementvarianten, die specifiek zijn voor de Vlaams-Belgische bouwcontext, alsook een evaluatietool ontwikkeld voor de OVAM, die toegang geeft tot de milieuprofielen van de verschillende elementvarianten. Aanvullend werden enkele onzekere levenscyclusparameters en -scenario’s onderzocht. Via deze studie werd dan ook de basis gelegd voor een - verder te ontwikkelen - dynamische databank van milieuprofielen waarbij alle parameters en scenario’s opgenomen kunnen worden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Architectural Engineering (+)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ovor121001_MMG_eindrapport.pdf Published 14786KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.