ITEM METADATA RECORD
Title: Milieuprofiel van gebouwelementen
Authors: Debacker, Wim
Allacker, Karen
De Troyer, Frank
Janssen, An
Delem, Laetitia
Peeters, Karolien
De Nocker, Leo
Spirinckx, Carolin
Van Dessel, Johan
Issue Date: Mar-2013
Publisher: OVAM
Abstract: Vandaag moeten bouwprofessionals en de overheid beroep doen op buitenlandse milieuclassificatiesystemen om een inzicht te krijgen in de Milieugerelateerde
Materiaalprestatie van Gebouw(element)en (MMG). Deze tools en informatie zijn echter vaak niet transparant en/of niet specifiek gerelateerd aan de Vlaams-
Belgische bouwcontext. In deze publicatie wordt een databank van milieuprofielen van 115 gebouwelementvarianten voorgesteld, die specifiek zijn voor de Vlaams-Belgische bouwcontext. De MMG-bepalingsmethode die aan de basis ligt voor het berekenen van de milieuprofielen wordt op een open en transparante
wijze voorgesteld. De opgeleverde bouwmaterialenmethodiek is zeker geen eindresultaat te noemen maar een dynamisch model (inclusief bepalingsmethode) dat in de toekomst verder wordt verfijnd en uitgebreid. Deze publicatie moet ook in die context gezien worden als een communicatie-instrument om de dialoog met stakeholders (architecten, materiaalproducenten, bouwheren, ...) in de toekomst te vergemakkelijken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Architectural Engineering (+)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ovor130328_MMG_Hoofddocument_27-03.pdf Published 4815KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.