ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe het loon van een burgemeester de bevolkingsgroei en bouwvergunningen van een gemeente bepalen
Authors: De Witte, Kristof
Geys, Benny
Issue Date: Dec-2015
Publisher: KU Leuven CES
Series Title: CES - Leuvense Economische Standpunten, LES(S) 2015/155 pages:1-6
Abstract: Het loon van de burgemeester en schepenen, en het aantal schepenen en gemeenteraadsleden worden bepaald volgens het aantal inwoners van de gemeente.
Daarbij doen zich sprongen voor bij bepaalde bevolkingsdrempels.
Belgische gemeenten die bijna de bevolkingsdrempels bereiken waarbij het loon verhoogd en het aantal gemeenteraadsleden uitgebreid wordt, kennen een sterkere bevolkingsgroei dan andere gemeenten.
Gemeenten net onder de bevolkingsdrempel reiken merkbaar meer bouwvergunningen uit voor appartementen en renovaties.
De bijkomende bouwvergunningen vallen vooral in de eerste jaren na de verkiezingen zodat de bevolkingsgroei het grootst is een jaar voor de relevante meetdatum.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center of Public Economics, Leuven
Teacher Training, Faculty of Economics and Business, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
LES15_155 De Witte_burgemeester.pdf Published 1436KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.