ITEM METADATA RECORD
Title: Opeenstapeling van feitelijke vermoedens in de fiscale bewijsvoering na het cassatiearrest van 22 mei 2014
Authors: De Troyer, Ilse # ×
Issue Date: Jan-2016
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Fiscaal Recht issue:493 pages:14-20
Abstract: In een arrest van 22 mei 2014 besliste het Hof van Cassatie principieel dat niets zich verzet tegen een opeenstapeling van vermoedens. Deze uitspraak wijzigt evenwel niets aan enkele fundamentele vereisten die gelden bij de toepassing van feitelijke vermoedens : de redenering van de fiscus moet redelijk zijn en de belastingplichtige moet de mogelijkheid hebben om het tegenbewijs te leveren of minstens de onredelijkheid van de bewijsvoering van de administratie aan te tonen.
ISSN: 2031-8219
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Centre for Finance, Accountancy & Tax, Campus Brussels (-)
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
TFR-Opeenstapeling van feitelijke vermoedens p10-16.pdf Published 240KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.