ITEM METADATA RECORD
Title: Vergelijkende studie van bestaande inschalingen voor de zorg voor personen met een handicap en ouderen met het oog op de inschatting van de huidige hulpmiddelenbehoeften
Authors: Vande Gaer, Eva
Maes, Bea
Kuppens, Sofie
Issue Date: 2015
Publisher: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Series Title: SWVG-Rapport vol:33
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
Parenting and Special Education

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2015_04 Rapport_33 Hulpmiddelenbeleid.pdf Published 2895KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.