ITEM METADATA RECORD
Title: Validering Famcompass
Authors: Dewispelaere, Joris
Issue Date: 30-Aug-2015
Abstract: Het in een multilateraal Grundtvigprogramma ontwikkelde portfolio voor in kaart brengen van gezinscompetenties 'Famcompass' werd gevalideerd tav het huidige competentieprofiel van de bachelor Gezinswetenschappen. Naast herformulering van diverse competenties werd de meetschaal aangepast aan het competentiemodel van de hogeschool Odisee. Famcompass blijft in deze nieuwe versie verder inzetbaar voor het in kaart brengen van gezinscompetenties, dit zowel met het oog op verkorten van curricula als van toeleiding naar de arbeidsmarkt. In 2015-2016 wordt een nieuwe elektronische tool ontwikkeld.
Description: Intern rapport Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.