ITEM METADATA RECORD
Title: Voortgezet medisch onderwijs voor huisartsen: een programmaconcept
Authors: Vannieuwenborg, Lena ×
Goossens, Martine
De Lepeleire, Jan
Schoenmakers, Birgitte #
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:71 issue:20
Article number: 10.2143
Abstract: Onze huidige kennismaatschappij en de snel wijzigende inzichten in de medische wereld vereisen van
artsen een grote eigen verantwoordelijkheid om hun competenties voortdurend te blijven ontwikkelen
en bijschaven. In dit artikel wordt stilgestaan bij enkele recente bevindingen op het vlak van navorming
voor praktijkvoerende artsen, de voorwaarden voor een doeltreffend, doelmatig en kwaliteitsvol
voortgezet medisch onderwijs en aanbevelingen worden geformuleerd om een aanbod te creëren.
Voortgezet medisch onderwijs moet verder gaan dan enkel kennisverwerving en vooral ook veranderingen
in de praktijk, attitudes en gedrag van artsen beogen. Geïntegreerd onderwijs (met een combinatie
van onderwijsmethoden) blijkt cruciaal om aan de voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig
voortgezet onderwijs te voldoen. Interactie blijkt daarbij een sleutelbegrip waarmee rekening moet worden
gehouden binnen elke aangeboden methode (contactopleidingen, online leerprogramma’s).
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
voortgezetonderwijsTVG.pdf Published 196KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.