You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Talentenkaart: Train-the-trainer: Workshops voor pedagogisch begeleiders, directies, enz
Authors: De Vos, Sanne
De Wilde, Johan
Issue Date: 18-Nov-2015
Abstract: Opleiden van trainers om de Talentenkaart te implementeren in scholen, met als doel het sociaal leren binnen schoolteams te faciliteren en startende leraren te ondersteunen.
Description: Opleiden van trainers om de Talentenkaart te implementeren in scholen, met als doel het sociaal leren binnen schoolteams te faciliteren en startende leraren te ondersteunen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.