You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Kaatje Klank houdt van bloot … of was het brood? Een taalmethodiek om articulatievaardigheden en het klankbewustzijn te stimuleren in de kleuterklas
Authors: Van Severen, Lieve
Feryn, Sanne
Taelman, Helena
Zink, Inge
Issue Date: 9-Sep-2015
Conference: Onderzoeksdag Odisee edition:1 location:Aalst
Abstract: Binnen het onderzoeksproject ‘Spreken verfijnen in de kleuterklas’ werd een nieuwe spraakmethodiek 'Kaatje Klank' ontworpen met als doel de spreekvaardigheden en het klankbewustzijn van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen. Kaatje Klank werd tijdens het schooljaar 2014 – 2015 uitgevoerd in 6 kleuterklassen. Een pre- en een posttest en een vergelijking met een controlegroep stelden ons in staat om het korte termijneffect van de methodiek te meten. We verwachtten een significante groei van het klankbewustzijn en de spreekvaardigheden, vooral bij anderstalige kleuters. Deze twee vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het basisonderwijs. Goede leesvaardigheden zijn namelijk een voorwaarde voor succes in de school als in de huidige en toekomstige samenleving.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Odisee General
Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.