ITEM METADATA RECORD
Title: Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen
Authors: Vandersteegen, Tom ×
Marneffe, Wim
Lierman, Steven
De Gendt, Tom
Cleemput, Irinia
Vandijck, Dominique
Vereeck, Lode #
Issue Date: 2015
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht / Revue de Droit de la Santé issue:5 pages:331-346
Abstract: De Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 hervormde
het vergoedingssysteem voor medische schadegevallen in
België. Als gevolg van deze wet kunnen slachtoffers van een
medisch ongeval tegenwoordig, naast een gerechtelijke procedure,ook een schadevergoeding vorderen via een minnelijke procedure bij het Fonds voor de Medische Ongevallen. In deze procedure, die tevens gratis is voor de aanvrager, zal een nalatige zorgverlener nog steeds verantwoordelijk gehouden worden voor de schade als gevolg van gezondheidszorg. In geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid zal ernstige en abnormale schade vergoed worden door de nationale solidariteit.
Vooralsnog werd weinig aandacht besteed aan de impact
van het tweesporensysteem op het gedrag van de zorgverlener.
Daarom werden 508 arts-specialisten bevraagd omtrent hun
perceptie over het vergoedingssysteem voor medische ongevallen.
Hieruit bleek dat de meerderheid van de bevraagde artsen
het meeste belang hechten aan de morele schade en reputatieschade die gepaard gaan met een medische aansprakelijkheidsclaim. Deontologische regels, het bijwonen van medische congressen en het opvolgen van medische vakliteratuur zetten bovendien de meeste artsen aan tot zorgvuldig handelen. Ongeveer één op zes bevraagden gaf aan helemaal niet op de hoogte te zijn van het tweesporensysteem. Respectievelijk 23,03 % en 15,35 % van de respondenten die beperkt tot zeer goed op de hoogte waren van de hervorming verklaarde meer diagnostische en invasieve onderzoeken voor te stellen als gevolg
van de Wet Medische Ongevallen, terwijl 16,28 % minder
behandelingen met een hoog risico uitvoerde. Een niet te
verwaarlozen aantal specialisten (25,12 %) gaf bovendien aan
sneller melding te maken van een medisch schadegeval door de
hervorming van het vergoedingssysteem, terwijl bijna één op
vier sneller geneigd was om mee te werken aan een onderzoek
ingesteld naar een medisch ongeval. Hoewel deze toename eerder beperkt is en met inachtname van de in deze bijdrage geformuleerde voorbehouden, heeft de Wet Medische Ongevallen
in dit beginstadium wel degelijk een invloed op zowel defensieve geneeskunde als transparantie en open communicatie omtrent een medisch ongeval.
ISSN: 1372-3170
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Administrative Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Invloed van het Belgische vergoedingssysteem.pdf Published 428KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.