ITEM METADATA RECORD
Title: In strijd met de drie begeerten. Cornelius Jansenius' Rede over de hernieuwing van de innerlijke mens. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Nicolas De Maeyer en Gert Partoens
Authors: De Maeyer, Nicolas
Partoens, Gert
Issue Date: 2018
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Documenta Libraria vol:42
ISBN: 978-90-429-3518-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Latin Literature

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.