ITEM METADATA RECORD
Title: Anders omgaan met interculturele conflicten
Authors: Vanfraechem, Inge # ×
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Series Title: Tijdschrift voor Herstelrecht vol:15 issue:3 pages:12-27
Abstract: In dit artikel schetsen we de opzet van ALTERNATIVE, een Europees onderzoeksproject dat nagaat in welke mate herstelrechtelijke praktijken kunnen worden ingezet voor interculturele conflicten. Naast theoretisch onderzoek naar begrippen als recht en rechtvaardigheid, veiligheid, conflict (transformatie) en herstelrecht, is actie-onderzoek opgezet in vier diverse interculturele settings (Oostenrijk, Hongarije, Servië en Noord-Ierland). Om tot een descriptieve vergelijking te komen werd een innoverende vergelijke onderzoeksmethode ontwikkeld die door middel van een ‘thick description’ van de verschillende realiteiten in een gezamenlijk evaluatieschema een aantal interessante onderzoeksbevindingen verzameld. Het artikel omschrijft deze verschillende aspecten en reflecteert over de vraag of we evalueren naar een ander begrip van restorative justice, ruimer dan het justitiële.
ISSN: 1568-654X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Anders_omgaan_met_interculturele_conflicten.pdf Published 270KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.