You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Wachttijd of lestijd?
Authors: Algoet, Marlies # ×
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Uitgeverij School BV
Series Title: Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk vol:45 issue:8 pages:12-13
Abstract: In het kleuteronderwijs gaat een klein derde van de onderwijsdag naar routines en overgangen, zoals opruimen, fruit eten, omkleden voor de turnles. Dat blijkt uit Vlaams onderzoek in 22 tweede en derde kleuterklassen. De kwaliteit van de interactie is op deze momenten zeer laag. Tijdens de speelleermomenten ligt de interactiekwaliteit iets hoger, maar er is veel ruimte voor verbetering. In dit artikel worden tips gegeven om de interactievaardigheid te verhogen en de wachttijd te verlagen.
ISSN: 1572-4085
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.