ITEM METADATA RECORD
Title: Conceptondersteunende communicatie voor slechtziende en blinde personen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking op basis van de ComVoor-V: een interventiestudie
Authors: Maljaars, Jarymke ×
Hermans, Kristien
Verpoorten, Roger
Denteneer-van der Pasch, Wilma
van Berckelaer-Onnes, Ina
Noens, Ilse #
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Nederlandse Vereniging voor Autisme
Series Title: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme issue:4 pages:134-143
Abstract: In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre geïndividualiseerde conceptondersteunende communicatie binnen dagelijkse activiteiten een effectieve interventie kan zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis, een visuele en verstandelijke beperking. Dit is onderzocht door middel van herhaalde single case experimenten (n = 10) en semigestructureerde interviews (n = 10). De resultaten tonen aan dat conceptondersteunende communicatie kan zorgen voor een verbetering in zelfstandigheid en/of stemming. Verschillende belemmerende en faciliterende factoren ten aanzien van de implementatie van de interventie worden besproken.
ISSN: 1570-7016
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.