ITEM METADATA RECORD
Title: De ontwikkeling van de ComVoor-V: de ComVoor met aanpassingen voor personen met een visuele beperking
Authors: Maljaars, Jarymke ×
Hermans, Kristien
Verpoorten, Roger
Hagen-Geerts, Petra
van Berckelaer-Onnes, Ina
Noens, Ilse #
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Nederlandse Vereniging voor Autisme
Series Title: Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme issue:4 pages:124-133
Abstract: Mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke en visuele beperking hebben vaak ernstige communicatieproblemen. Als iemand niet (voldoende) kan communiceren via gesproken taal, is aangepaste communicatie nodig. Speciaal voor deze doelgroep is een nieuw instrument – de ComVoor-V – ontwikkeld. Op basis van de afname van de ComVoor-V kan een geschikte strategie voor ondersteunende communicatie worden bepaald. Het instrument kan bij zowel blinde als slechtziende personen worden afgenomen. De ontwikkeling van de ComVoor-V wordt in deze bijdrage nader toegelicht. De psychometrische eigenschappen van de ComVoor-V zijn onderzocht op basis van afnames bij 84 personen met een visuele en verstandelijke beperking met een ontwikkelingsleeftijd tussen 12 en 60 maanden. Het instrument blijkt over een goede betrouwbaarheid te beschikken en de eerste analyses wijzen ook op voldoende validiteit.
ISSN: 1570-7016
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.