ITEM METADATA RECORD
Title: Van generatie over generatie? Over verschillen in delinquent gedrag tussen eerste, tweede en derde generatie migranten en de invloed van gezinscontext
Authors: Cops, Diederik
Issue Date: Feb-2015
Conference: Forumdag van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie edition:5 location:Leuven date:6 Februari 2015
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.