ITEM METADATA RECORD
Title: Vroege schoolverlaters en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt
Authors: Van Landeghem, Georges
De Fraine, Bieke
Gielen, Sarah
Van Damme, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen
Abstract: Het steunpunt SSL onderzocht de voorbije jaren de problematiek van de voortijdige schoolverlaters. In zijn meest recente rapport bouwt Georges Van Landeghem voort op de inzichten uit eerdere SSL-rapporten. Vroeger werd reeds vastgesteld dat het percentage vroege schoolverlaters sinds 2008 een dalende trend vertoont, vermoedelijk als gevolg van de financieel-economische crisis. Ook werd vastgesteld dat er een grote regionale variatie bestaat in het percentage vroege schoolverlaters. In centrumsteden ligt dit percentage doorgaans hoger dan in de rest van Vlaanderen. Het recentste rapport “Vroege schoolverlaters en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt” illustreert dat regionale trends in voortijdig schoolverlaten vaak overeenkomen met trends in jeugdwerkloosheid voor jongeren in een eerder gunstige onderwijspositie. Een stijging in de jeugdwerkloosheid in een regio gaat dus vaak samen met een daling in het percentage voortijdig schoolverlaters.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
Educational Effectiveness and Evaluation
Faculty of Psychology and Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Faculty of Psychology and Educational Sciences - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SSL_2014.20_1.2.0_Vroege schoolverlaters en de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt.pdfrapport Published 5507KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.