ITEM METADATA RECORD
Title: De voorbereiding van aanstaande leraren in Vlaanderen en Nederland op samenwerken met ouders
Authors: Vloeberghs, Lijne ×
Willemse, Martijn
de Bruïne, Erica
Van Eynde, Sofie #
Issue Date: Feb-2015
Series Title: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders vol:36 issue:1 pages:5-16
Abstract: Kunnen samenwerken met ouders is een belangrijke competentie voor leraren. Goede samenwerking draagt namelijk bij aan leerprestaties en sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Leraren voelen zich niet altijd goed voorbereid op die samenwerking. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek, waarbij in kaart is gebracht of en zo ja, hoe Vlaamse en Nederlandse (bachelor en universitaire) lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs de voorbereiding van aanstaande leraren op samenwerken met ouders opgenomen hebben in hun curricula. Opleidingsverantwoordelijken van 52 opleidingen gaven antwoord op de vraag of zij samenwerken met ouders belangrijk vinden, waar dit in het curriculum voorkomt, of zij vinden dat aanstaande leraren voldoende voorbereid worden en welke eventuele verbeteringen ze in de opleiding zouden willen doorvoeren.
ISSN: 0925-9384
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Teacher Training - UC Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.