ITEM METADATA RECORD
Title: HerDruk - Gesprekken met kinderen en jongeren over gedragsproblemen
Authors: Vansieleghem, Nancy ×
Boeckmans, Ivan
Issue Date: 2011
Abstract: Het vertrekpunt van dit onderzoek situeert zich binnen de vaststelling – zoals beschreven in het bestek van het Kinderrechtencommissariaat (cf. KRC 2011 in De Ganck en Vansieleghem) voor het uitvoeren van een onderzoeksopdracht bij kinderen en jongeren met een ‘gedragsstoornis’ – dat er een toenemende medicalisering, problematisering, isolering en individualisering is van ‘storend gedrag’ binnen de leefwereld van jongeren en kinderen. De vraag die het Kinderrechtencommissariaat stelt is: Hoe moeten we dergelijke toenamen van psychiatrische diagnosen in ontwikkelde landen duiden? Wat in dit onderzoek centraal staat is om jongeren die gediagnosticeerd wordt als jongeren met een gedragsproblematiek te laten spreken los van conventies en labels.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AOR
Type: Documentary
Appears in Collections:Beeldende kunsten LUCA-Faculteit Kunsten
Associated Faculty of the Arts - miscellaneous
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.