ITEM METADATA RECORD
Title: "Blijf niet staren op wat vroeger was ..."Toekomstgericht omgaan met archief en met geschiedenis: afscheidscollege ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar, uitgesproken in de Universiteitshal van de KU Leuven op zaterdag 30 mei 2015
Authors: Janssens, Gustaaf
Issue Date: 2015
Publisher: Janssens
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Faculty of Arts - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.