ITEM METADATA RECORD
Title: Wonen in Vlaanderen anno 2013. De bevindingen van het Grote Woononderzoek 2013 gebundeld
Authors: Winters, Sien
Ceulemans, Wesley
Heylen, Kristof
Pannecoucke, Isabelle
Vanderstraeten, Lieve
Van den Broeck, Katleen
De Decker, Pascal
Ryckewaert, Michael
Verbeeck, Griet
Issue Date: 2015
Publisher: Garant Uitgevers
Abstract: Tijdens het Grote Woononderzoek 2013 werden in Vlaanderen 10.000 gezinnen uitgebreid geïnterviewd over o.a. hun uitgaven voor wonen, de wijze van financiering, woonwensen en woongeschiedenis. Bovendien werden 5.000 woningen ook grondig gescreend volgens een methodiek gebaseerd op de kwaliteitsnormen van de Vlaamse overheid. Dit boek bundelt de voornaamste resultaten van het Grote Woononderzoek en plaatst deze binnen de ruimere context en historiek van de woningmarkt.
Tot de meest opvallende resultaten hoort de vaststelling dat naar schatting 1 miljoen Vlaamse woningen tekortkomingen vertoont waardoor ze bij een conformiteitsonderzoek wellicht niet zouden voldoen aan de Vlaamse normen. Nieuw is ook dat na een decennialange toename van het aandeel eigenaars onder de Vlaamse bevolking dit aandeel nu afneemt. Verder bevestigen de resultaten de gekende en toenemende betaalbaarheidsproblemen op de private huurmarkt.
Dit boek is onmisbare lectuur voor wie zich een objectief beeld wenst te vormen van de Vlaamse woningmarkt anno 2013. Voor de overheid bieden de resultaten van het onderzoek een hulp om het beleid beter te richten op de voornaamste problemen.
ISBN: 978-90-441-3273-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
Division of Geography & Tourism
Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent
Department of Architecture - miscellaneous
Architecture and Design (+)
Department of Civil Engineering - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Wonen in Vlaanderen anno 2013.pdf Published 2532KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.