ITEM METADATA RECORD
Title: De privacybescherming van financiële persoonsgegevens bekeken door de fiscus
Authors: Verstraete, Henk # ×
Coveliers, Dirk #
Issue Date: 2014
Conference: M&D Seminars: Privacy & bankgeheim location:Sint-Niklaas date:09/05/2014
Abstract: De nood aan fiscale transparantie met het oog op een efficiëntere fraudebestrijding zal op internationaal niveau uitmonden in de ‘C.R.S.’ of de ‘common reporting standards’.
In België kennen we een versoepeling van het bankgeheim met de oprichting van een contactpunt bij de NBB waar de fiscus de rekeningnummers van een belastingplichtige kan opvragen om doelgericht fiscaal onderzoek te verrichten. Verder wordt er ook gekeken naar de fiscale 'superdatabank', waarvoor het Belgisch wettelijk kader reeds werd uitgewerkt.
Hoe valt dit te rijmen met de discretieplicht van bankiers en met de eerbiediging van de privacy van de belastingplichtige en wat zijn de spanningsvelden tussen beide?
Aan wie en waarvoor mag deze fiscale informatie uitgewisseld worden?
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.