ITEM METADATA RECORD
Title: Hebben of zijn bij IPP's
Authors: Van Eynde, Frank ×
Augustinus, Liesbeth
Schuurman, Ineke
Vandeghinste, Vincent
Issue Date: 2016
Publisher: Nijhoff
Series Title: Leuvense Bijdragen: Tijdschrift voor Germaanse Filologie vol:99-100 pages:11-28
Abstract: In werkwoordsgroepen met een vervangende infinitief (IPP) wordt in het Nederlands de keuze van het hulpwerkwoord van de voltooide tijd doorgaans bepaald door de IPP, zoals in heeft kunnen komen, maar de keuze kan ook door het hoofdwerkwoord bepaald worden, zoals in is kunnen komen. Gebruik makend van een aantal treebanks en corpora (CGN, Lassy, SoNaR) hebben we onderzocht welke IPP’s deze alternantie vertonen. Dat blijken er naast kunnen nog minstens 13 andere te zijn. Voor de twee meest frequente (moeten en kunnen) hebben we vervolgens nagegaan wat de verhouding is van de voorkomens met hebben en zijn in die gevallen waarin de alternantie mogelijk is. Daarbij is gebleken dat in gemiddeld 80% van de gevallen de keuze van het hulpwerkwoord door de IPP wordt bepaald. Een belangrijke factor bij de keuze is de aard van het hoofdwerkwoord.
ISSN: 0024-1482
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven
× corresponding author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
16LB.pdf Published 412KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.