ITEM METADATA RECORD
Title: De al dan niet ethische aanvaardbaarheid van euthanasie
Other Titles: Beschouwingen vanuit rooms-katholieke context
Authors: Schotsmans, Paul
Issue Date: 2015
Publisher: Garant
Host Document: Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema's pages:309-317
Article number: 4.3.
Abstract: Het Rooms-Katholieke Magisterium verwerpt de toepassing van euthanasie. Dit standpunt wordt geanalyseerd binnen de realiteit van Vlaamse Rooms-Katholieke verzorgingsinstellingen. Hier wordt men geconfronteerd met een pluraliteit van opinies en praktijken. Daarom wordt een kader geschetst voor de toepassing van euthanasie binnen deze instellingen.
ISBN: 978-90-441-3238-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Interfaculty Centre for Biomedial Ethics and Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.