You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Kleuters leren programmeren
Authors: Callebaut, Geert # ×
Issue Date: 3-Apr-2015
Publisher: Het Laatste Nieuws
Series Title: Het Laatste Nieuws vol:1 issue:1 pages:1-1
Abstract: Leerkrachten in spe krijgen in hogeschool Odisee mee hoe ze kleuters en lagereschoolkinderen kunnen leren programmeren. "In Engeland zit dit standaard in het lessenpakket. Bij ons is er ruimte voor in de les Wereldoriëntatie, maar de leerkracht moet het dan eerst zelf wel kunnen. Kleuters vanaf 4 jaar oud kunnen al aan de slag met de Bee-Bot en zo kennismaken met programmeertaal", zegt docent Geert Callebaut.
ISSN: 1780-1273
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.