ITEM METADATA RECORD
Title: Dyslexie: Wat leren we uit recent neurocognitief onderzoek naar auditief temporele informatieverwerking
Authors: Ghesquière, Pol
Issue Date: 2015
Conference: Nationale Dyslexie Conferentie "Samen verder bouwen!" location:Ede, Nederland date:8 April 2015
Abstract: In een samenwerking tussen de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek en het laboratorium voor Experimentele ORL (departement neurowetenschappen) van de KU Leuven wordt reeds meer dan tien jaar onderzoek gedaan naar de temporele informatieverwerkingsdeficit hypothese rond dyslexie. Hierbij wordt het verband geëxploreerd tussen basale auditieve informatieverwerking, spraakperceptie, fonologisch bewustzijn, benoemsnelheid, werkgeheugen en lees/spellingvaardigheden, en dit door middel van zowel cross-sectionele als longitudinale onderzoeksdesigns (waarvan sommigen zelfs startend voor het begin van het formele lees- en spellingonderwijs), gebruik makend van heel diverse onderzoeksinstrumenten (schoolvorderingentoetsen, cognitieve tests, psychofysische experimenten, elektrofysiologische en neurowetenschappelijke beeldvormings-technieken, …). In deze voordracht zullen we een overzicht geven van de belangrijkste bevindingen uit deze onderzoekslijn. Daarnaast willen we stilstaan bij wat deze bevindingen ons mogelijkerwijze voor de praktijk kunnen leren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.