ITEM METADATA RECORD
Title: De relatie tussen leer- en gedragsproblemen: Oorzaken, gevolgen en behandeling (Keynote)
Authors: Ghesquière, Pol # ×
Issue Date: 2015
Conference: Nationale Dyslexie Conferentie "Samen verder bouwen!" location:Ede, Nederland date:8 April 2015
Abstract: Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen lukken er soms niet in vlot te leren lezen, spellen of rekenen. Als het leren pijn doet, dan laat zich dat ook in de opvoeding voelen. Het kind kan zich thuis of op school onbegrepen gaan voelen, zijn zelfvertrouwen kwijt raken en zelfs druk of onhandelbaar, lastig of agressief worden. De herhaalde ervaring te falen op school heeft bij kinderen met een leerstoornis wel degelijk een impact op hun ontwikkeling. Ze lopen het risico gefrustreerd te raken in hun basale psychologische behoeften aan autonomie, competentie en sociale relaties. Hun sociaal-emotioneel welbevinden gaat daaronder lijden, vaak met gedrags- en emotionele problemen voor gevolg. In deze voordracht wordt op deze problemen ingegaan. We willen nagaan welke elementen een rol spelen bij het ontstaan van gedrags- en emotionele problemen in samenhang met leerproblemen. We gaan op zoek naar hoe men daar thuis, op school en in de hulpverlening kan op inspelen. Voor de bespreking van deze thema’s maken we gebruik van inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek en van ervaringen in de klinische praktijk. De bedoeling is om gekoppeld aan de zelfdeterminatietheorie een aantal inzichten te verschaffen die moeten toelaten op een betere manier met kinderen met leerproblemen om te gaan.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.